Warunki kupna nieruchomości na Florydzie

Warunki kupna nieruchomości na Florydzie

Obywatel UE przy kupnie nieruchomości na Florydzie nie jest w żaden sposób ograniczany, może ją posiadać jako osoba fizyczna lub osoba prawna. Powszechnie obowiązuje, że jedynym warunkiem jest otwarcie rachunku w banku US. Dalej wszystko odbywa się podobnie jak w Republice Czeskiej.  

 • pierwszy krok to umowa o rezerwacji
 • potem płaci się zaliczkę na rezerwację, która zależy od ceny nieruchomości
  (ok. 2 000 – 20 000 USD), zaliczka ta jest płatna na tzw. konto escrow (zastaw notarialny) i bywa w całości zwrotna
 • potem przygotowuje się umowę kupna, której częścią są warunki płatności i kompletna dokumentacja dot. nieruchomości
 • przy podpisywaniu umowy bywa, zależnie od uzgodnienia, płatne 10% ceny kupna nieruchomości (minus zapłacona zaliczka na rezerwację), również na konto escrow
 • pozostałość ceny kupna jest płatna przy tzw. closingu - przeniesieniu prawa własności do nieruchomości (zapis w katastrze nieruchomości - księdze wieczystej). Przy closingu mogą Państwo być reprezentowani przez osobę pełnomocną - przedstawiciela prawnego.
 • właścicielem nieruchomości stają się Państwo w dniu closingu

CLOSING – Akt notarialny dot. przeniesienia nieruchomości KONTO ESCROW (depozyt notarialny)

Przewidywane koszty związane z zakupem nieruchomości na Florydzie :

 • koszty closingu (ok. 5-6% całkowitej ceny nieruchomości)
 • koszty związane z użytkowaniem nieruchomości:
  • podatek lokalny od nieruchomości (ok. 2-3% wartości nieruchomości rocznie)
  • koszty użytkowania nieruchomości (gaz, woda, prąd, wywóz śmieci... itd.)
  • ubezpieczenie (może się różnić nawet w dziesiątkach % i zależy od położenia, powszechnie obowiązuje, że im bliżej do otwartego morza, tym ubezpieczenie od huraganu jest droższe)
  • podatek dochodowy w przypadku, gdy będą Państwo wynajmować nieruchomość

Nasza firma oferuje Państwu kompleksową obsługę od A do Z, łącznie z doradztwem podatkowym, księgowością... itd. - zob. USŁUGI

W naszej ofercie znajdą Państwo

 
Aventura Mallt Bimini Bay Lombard Odier pictet Mercedes Benz Bollettieri BMW