Płatności

  • Pierwsza zaliczka jest płatna do 10 dni od podpisania umowy.
  • Wysokość zaliczki wynosi z reguły 50 % całkowitej ceny + opłaty za końcowe sprzątanie i ew. za wynajem łodzi.
  • Resztę ceny najemca ma obowiązek zapłacić najpóźniej 40 dni przed rozpoczęciem wynajmu.

Jeśli najemca nie dotrzyma podanego terminu, uprawnia to wynajmującego do odstąpienia od umowy bez zaoferowania rekompensaty za nieruchomość podaną w umowie. Wynajmujący musi to uczynić na piśmie.

 
Aventura Mallt Bimini Bay Lombard Odier pictet Mercedes Benz Bollettieri BMW